Obsah

Mateřská škola Nová 499

MŠ Nová - parník
 
 
 
 
 Mateřská škola Mníšek pod Brdy, Nová 499, okres Praha-západ

 

Právní forma:                Příspěvková organizace

Zřizovatel:                     Město Mníšek pod Brdy

Ředitelka:                      Mgr. Petra Poučková

Zástupkyně ředitelky:      Mgr. Jana Žáková

Kapacita školy:              119 dětí, 5 tříd věkově smíšených

 

Adresa:

Centrální budova Parník:       Nová 499, 252 10 Mníšek pod Brdy

Detašované pracoviště Eden: Ke Škole 1390, 252 10 Mníšek pod Brdy

 

Kontakty:

Web:                           www.msnova.cz 

E - mail:                      msnova@mnisek.cz

Tel. Parník:                 318 592 513 (omluvy, hospodářka), 724 370 450 (ředitelka)

Tel. Eden:                   601327336 (omluvy, učitelky)

IČ:                              75033429  

Číslo účtu:                   0390840389/0800

 

Centrální budova „Parník“

MŠ Nová - Parník

Budova Parník se nachází v klidné části města na rozhraní vilové a sídlištní zástavby v ulici Nová. Budova byla postavena v roce 1977, její stav byl již značně neuspokojivý. V průběhu let 2009 – 2010 byla zřizovatelem provedena rekonstrukce a přístavba školy za cca 25 milionů korun, financovaná z fondů EU. Budova prošla kompletní rekonstrukcí (rozvody el. energie, vodovod, topení, sociální zařízení, podlahové krytiny atd.). Na střeše budovy byla přistavěna další třída a zázemí pro 25 dětí. Trojtřídní centrální budova dostala novou podobu Parníku“ včetně charakteristického komína na přídi  s kapacitou 75 dětí ve třech třídách. Také školní zahrada prošla kompletní revitalizací. Byla vybavena moderními herními prvky, jako např. šplhacími věžemi se skluzavkami, houpačkami, prostorným pískovištěm a velkou lezeckou stěnou, kterou si děti velmi oblíbily. V první části suterénu školy je technické zázemí. V jeho druhé části sídlí pobočka ZUŠ Řevnice, kterou mohou děti a rodiče v odpoledních hodinách pohodlně využívat.Škola tak s ostatními jmenovanými zařízeními tvoří významné centrum aktivit pro děti a rodiče našeho města.

Detašované pracoviště „Eden“

MŠ Nová - Eden

Budova Eden byla postavena v roce 2011 v rámci nové sídlištní zástavby v ulici Ke škole. V provozu je od září 2012, kdy Eden byl jednotřídní, pro 25 dětí. V září 2014 se kapacita Edenu zvýšila na dvě třídy, každá pro 22 dětí. Škola tak byla do třetice zkapacitněna celkem na 119 míst. Budova je charakteristická pro svůj kruhový půdorys a otevřené atrium uprostřed. Nachází se zde prostorná vstupní hala, herna, jídelna a ložnice, přípravna pokrmů, sociální zázemí a šatny pro děti a zaměstnance, kancelář, sklad hraček. Interiéry jsou velmi pěkně řešeny a moderně vybaveny. Přilehlá zahrada je vybavena novými herními prvky a pískovištěm. Škola blízce sousedí se Základní školou. Budovu obklopuje nová zástavba bytových domů a řadových rodinných domků.

 
Školní vzdělávací program
Naše mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu s názvem Cesta kolem světa za jeden rok. Věříme, že cílem předškolního vzdělávání je především prosociální výchova. Proto pracujeme ve věkově smíšených třídách. Zaměřujeme se na poznávání světa ve všech jeho podobách, na pestrý život lidí v různých krajích s různými zvyky.  Klademe důraz na bezprostřední kontakt dětí s přírodou, na její pozorování a poznávání, na prohlubování ekologického myšlení, zdravého životního stylu. Výchovné a vzdělávací činnosti jsou postaveny na vnitřní motivaci dítěte, jeho osobní aktivitě a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností. Během výuky využíváme některých prvků programu Začít spolu. Podporujeme kritické myšlení a různé typy inteligence dětí. Předškoláčky společně s rodiči důsledně připravujeme na vstup do základní školy. Ve spolupráci se speciálně pedagogickým centrem SPC Stochov pracujeme s poruchami učení a vývojovými nerovnoměrnostmi dětí tak, aby byla jejich adaptace na školu optimální a příjemná.
 
Filozofie školy
Základní myšlenkou a principem je prospěch každého dítěte, jeho fyzický i psychický rozvoj. Směřujeme k zdravému sebevědomí, ohleduplnosti a tvořivosti našich dětí. Každé dítě je v něčem jedinečné a má právo na úspěch. Do základní školy chceme předat děti samostatné, zvídavé, schopné komunikovat s učitelkou, bez vad řeči a s širokou slovní zásobou, schopné spolupracovat. Naším cílem je umocňovat v dětech pocit sounáležitosti k rodnému městu i k lidem v něm žijícím, vést děti ke zdravému životnímu stylu, vztahu k přírodě a společnosti.
 
Mgr. Petra Poučková, ředitelka MŠ Nová