Obsah

SVATEBNÍ OBŘADY
 
Informace matričního úřadu Mníšek pod Brdy
 
1Poplatky za svatební obřad v obřadní síni Městského úřadu  Mníšek pod Brdy (obřadní síň se nachází v prostorách městského úřadu) a dále ve správním obvodu matričního úřadu MÚ Mníšek pod Brdy, tzn. obce: Bratřínov, Bojanovice, Černolice, Čisovice, Jíloviště, Klínec, Kytín, Líšnice, Řitka, Trnová a Zahořany:
 
1) správní poplatek (dle zákona č. 634/2004 Sb.,  o správních poplatcích, pol.12):

-  oddávací den: pátek od 10:30 hod.

  do 12:00 hod. - bez poplatku

-   oddávací dny:  pátek, sobota + ostatní dny

   po domluvě - poplatek 1000,- Kč

 
2) úhrada nákladů obce spojených se svatebním obřadem:
-  v případě, že  se jedná o svatební obřad
   konaný mimo obřadní síň Městského úřadu
   Mníšek pod Brdy, tj. v Barokním areálu
   Skalka, Mníšek pod Brdy, je stanoven
   poplatek 3.500,- Kč
 
Snoubenci předkládají:

-    Dotazník k uzavření manželství obdržíte

    na matrice nebo si ho můžete stáhnout ZDE.

-   rodné listy – originály

-   platné občanské průkazy

-   rozvedení – rozsudek o rozvodu, opatřený

    doložkou právní moci – originál

-   ovdovělí – úmrtní list zemřelého manžela /

    originál

-   nezletilí – (starší 16 let) – právoplatné soudní

    rozhodnutí o povolení uzavřít sňatek,

    opatřené doložkou právní moci

    (o tento doklad je nutné  požádat spolu

    se svými rodiči u příslušného soudu)

 
Závazná pravidla a povinnosti pro snoubence (zájemce o občanský nebo církevní obřad), svatebčany, organizátory svateb konaných či pořádaných v Barokním areálu Skalka Mníšek pod Brdy jsou ke stažení ZDE.
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oddací list bude novomanželům předán osobně na Městském úřadě Mníšek pod Brdy. Pouze ve výjimečných případech bude zaslán poštou.
Do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu musí novomanželé požádat o nový občanský průkaz.
 
Další informace obdržíte na matričním úřadě Městského úřadu Mníšek pod Brdy:
            pondělí           7:30 – 17:30 hodin
   úterý           7:30 – 11:30 hodin
 středa           7:30 – 17:30 hodin
 
Kontaktní osoby paní Miluše Balíková, tel. 318 541 917, mobil 739 571 112 nebo paní Mirka Jeřábková, tel. 318 541 939, obě pak mail: svatby@mnisek.cz
OBŘADY A OSLAVY
 
Informace o lokacích a  službách pro obřady i oslavy
 
Místa a lokace5
 

Barokní areál Skalka

Obřadní místnost

Státní zámek Mníšek pod Brdy

Zámek Trnová

 
Hudba, produkce, ozvučení
 

PartyBand.cz - živá hudba, ozvučení

 
Svatební hostiny, ubytování 
                                              
 
 6
 
 
 
 
 
 
Svatební fotograf
 
svatební foto
Půjčovny svatebních šatů