Navigace

Obsah

Postavení a působnost městského úřadu a jeho vztahy k orgánům města upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů, oblast přenesené působnosti řeší zákon č.314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, zákonem číslo 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Městský úřad plní úkoly v oblasti samostatné a přenesené působnosti.

Organizační řád městského úřadu ke stažení ve formátu PDF

Organizační struktura MÚ