Navigace

Obsah

Vodovody a kanalizace
Informace, které využijí občané i projektanti vodovodních a kanalizačních přípojek.

Altán na Starém sídlišti - provozní doba.
                                      - rozbor vody.
Pítko náměstí F. X. Svobody  - rozbor vody.
Kontakt na 1.SčV, a.s.    
Odkaz na reklamační řád.
Kanalizační řád: příloha
Technické standardy (podklad pro projektanty): příloha

Cena vodného a stočného na r. 2019 :

Vodné 46,80 Kč/m3 bez DPH

Stočné 32,09 Kč/m3 bez DPH

DPH 15%

Cenu schválilo ZM usnesením č. 12/2/2018