Obsah

Mateřská škola 9. května

Adresa:
Mateřská škola 9. května,
9.května 575
Mníšek pod Brdy

příspěvková organizace města - předškolní zařízení

Tel: 318 592 207

email: ms9kvetna@mnisek.cz

www: www.msmnisek-9kvetna.cz

Ředitelka školy: Bc. Marie Šretrová
Zástupce řed.školy: Zita Hosnedlová

Děti dětem

Velmi povedená návštěva žáků Základní školy Komenského 420 v naší školce.

 

Celý článek zde.

bcda

 e

 


Škola sídlí ve staré budově, která prodělala celkovou rekonstrukci v roce 1992 a rozsáhlou rekonstrukcí zateplení v roce 2010. Budova je zasazena do malebného prostředí staré části města přímo pod poutním areálem Skalka.Velice pěkná zahrada s vlastním hřištěm dopravní výchovy a pěkné prostředí okolo školy dávají dětem řadu možností jejich vyžití při pobytech venku.

Samotná budova školy je řešena velice účelně. Každá třída má své samostatné zázemí - hernu s jídelnou, sociální zařízení, šatnu a lehárnu / pro polední odpočinek dětí /.Třídy jsou vybaveny pro volné vyžití dětí řadou koutků - kuchyňskými, pracovními, kadeřnickými, tělovýchovnými, výtvarnými, nákupními atd. Prostorná zahrada, která má několik pískovišť, houpačky, kolotoče, průlezky, prolézací věže, domečky, altánek a i vlastní hřiště dopravní výchovy, je během celého roku dětmi bohatě využívána k různorodým aktivitám.


Škola má vlastní kuchyň a jídelny v každé třídě.Je dbáno na dodržování správné skladby stravování - zvláště na zařazování ovoce, zeleniny, mléčných výrobků a na dostatek tekutin v průběhu celého dne.


Naše škola je zaměřena na výchovu dětí k lidem a dětem jiných etnických skupin, lidem postiženým a starým. Vřazujeme běžně do školy děti handicapované / i s asistentkou / . Škola úzce spolupracuje se speciálním centem pro postižené děti -SPS Slunce Stochov u Kladna , jejichž speciální pedagogové a psychologové nám pomáhají s integrací dětí , ale i s problémy ostatních dětí / školní zralosti atd. / Dále se zaměřujeme na rozvoj komunikačních a řečových aktivit dětí, na výtvarnou výchovu a na kladný vztah dětí k přírodě. Snažíme se v dětech pěstovat zdravé sebevědomí, nebojácnost, ohleduplnost a lásku ke kamarádům,rodičům, naší přírodě, městu i okolí. Veškeré činnosti ve škole jsou podřízeny dětem, děti nejsou do žádných činností nuceny. Vztahy učitelek i ostatních zaměstnanců školy k dětem jsou založeny na maximální důvěře, toleranci, ohleduplnosti a vzájemném porozumění. Všichni se vzájemně respektují, dítě je bráno jako rovnocenný partner dospělých.


Škola každoročně nabízí řadu nadstandartních akcí jak pro děti , tak pro rodiče - navštěvujeme divadla v Příbrami, Praze , v Mníšku pod Brdy / divadlo manželů Rosákových, / dále se účastníme řady výstav / místních i ostatních / , pořádáme pro děti dětský den, mikulášskou nadílku, olympiády, rozloučení se školáky, pořádáme plavecký výcvik v plaveckém centru Příbram , společně se základní a zvláštní školou navštěvujem i další společné akce, pořádáme karneval, besídky, prodejní výstavy - knih, oblečení , pro předškoláky pořádáme hry s anglickým jazykem . Většina akcí školy / nadílky, dětský den, občerstvení na besídky a olympiády / je zabezpečována sponzorky a náš dík patří všem, kteří nám tyto akce pomáhají jak materálně či finančně zajišťovat.


Cílem naší školy je je vychovávat děti nebojácné, osobnosti - silné, ale zároveň ohleduplné jedince - kteří budou chránit své kamarády, rodiče a přírodu .
 

 

Celý článek zde.

 +