Navigace

Obsah

SPOLEČNOST VE MĚSTĚ

Na území města působí celá řady sportovních, kulturních a společenských institucí, spolků nebo zájmových sdružení. Kulturní nebo sportovní činnost v průběhu roku se soustřeďuje do několika zařízení ve městě, ke kterým patří především městský sportovní areál, městské kulturní středisko, základní školy, mateřské školky, zámek, divadlo a amfiteátr Káji Maříka, farnost a centrum oáza, sokolovna, domov důchodců a další místa ve městě.

Tato činnost zajišťuje ve městě kulturní a společenský život  formou jednorázových akcí nebo vytváří pravidelnou aktivitu v průběhu celého roku pro pro děti i dospělé. Krátký medailonek o děnní ve městě lze najít níže. Kontakty a představení jednotlivých sdružení a spolků najdete v sekci Spolky a kroužky.


 

PREZENTACE

Město Mníšek pod Brdy je městskou památkovou zónou. Mezi nejvýznamější památky a kulturní centra oblasti patří barokní areál Skalka - klášter a kostelík sv. Máří Magdaleny. Dalšími významnými památkami pak jsou zámek Mníšek pod Brdy a kostel sv. Václava.

Památky ve městě - kostelík sv. Máří Magdaleny, zámek Mníšek pod Brdy, klášter Skalka

Podrobnější informace o památkách najdete v sekci Kulturní sevis města

Památky ve městě - barokní areál kláštera Skalka, zámek Mníšek pod Brdy, kostel sv. Václava

K již tradičním kulturním akcím města patří Skalecká pouť, pořádaná pravidelně kolem svátku sv. Anny v červenci, májové slavnosti, velikonoční veselice a další tradiční slavnosti.

Tradiční akce - Májové slavnosti, Velikonoční veselice, Skalecká pouť

Celou řadu aktivit ve městě pořádají dobrovolná sdružení a spolky. Patří k nim Knoflíkový trh pořádaný v prosinci, adventní koncerty, pohádkový les pro děti i dospělé, divadla, přednášky, mikulášská a celá řada dalších aktivit a akcí.

Činnost spolků a sdružení - pohádkový les, divadla v centru Oáza, Knoflíkový trh

V průběhu roku bývá kulturní život města obohacen několika akcemi koncertního a společenského rázu, mezi ně patří vinařský festival, výpravná divadelní představení nebo Mezinárodní Flamenco festival v srpnu.

Kulturní akce - divadlo, festivaly

Konec roku bývá v duchu vánočních advetních koncertů. Konec roku pak patří předsilvestrovskému ohňostroji.

Oslavy konce roku - Troubení, adventrní koncerty, ohňostroj

 


 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

K řevnické ZUŠ patří i pobočka v Mníšku pod Brdy. Sídlí v Kulturním středisku obce (V Lipkách 610) a navštěvuje ji asi sedmdesát žáků.

Vyučované obory:
  • hudební (kytara, klavír, flétna, klarinet, housle, sborový zpěv, přípravná hudební výchova, hudební nauka)               
  • taneční

kontakty: http://www.zus-revnice.cz

MAGDALENA o.p.s.

MAGDALÉNA, o.p.s. je nezisková organizace zabývající se léčbou a prevencí drogových závislostí. Naši činnost jsme zahájili v roce 1998 v Mníšku pod Brdy otevřením Terapeutické komunity pro závislé. Postupně vycházíme vstříc potřebám našich klientů a rozšiřujeme programovou nabídku. Služby poskytuje kvalifikovaný a multidisciplinární tým s mnohaletými zkušenostmi, důraz klademe na profesionální a lidský přístup ke klientům.

kontakty: http://www.magdalena-ops.cz/

STÁTNÍ ZÁMEK MNÍŠEK POD BRDY

Mníšek  pod  Brdy  leží  asi  12 km jižně od okraje Prahy, v podhůří Brdské vrchoviny na rychlostní komunikaci R4 Praha-Strakonice. Prohlídka zámku zahrnuje  11 historických prostor představujících bydlení drobné šlechty na počátku 20. století.  Mimo prohlídkové trasy zámek nabízí i celou řadu dalších služeb.

kontakty: http://www.zamek-mnisek.cz/

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SV. VÁCLAVA

Římskokatolická farnost sv. Václava sídlí na náměstí F.X. Svobody č. 30. Základní informace, včetně pořádaných bohoslužeb v kostele sv. Václava a okolí najdete na internetových stránkách farnosti.

kontakty: http://www.faramnisek.webz.cz/index2.htm