Navigace

Obsah

Sdělení Městského úřadu Mníšek pod Brdy o vydávání rybářských lístků, platné od 1.7.2011

 Rybářské lístky
Rybářské lístky bude od 1.7.2011 vydávat občanům České republiky pověřený obecní úřad, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti (pozn. změna provedena zákonem č. 104/2011 Sb.): Městský úřad Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, který  je příslušný obecní úřadem pro fyzické osoby s místem trvalého pobytu v obcích:
Bojanovice, Bratřínov, Černolice, Čisovice, Hvozdnice, Jíloviště, Klínec, Kytín, Líšnice, Mníšek pod Brdy, Řitka, Trnová, Zahořany.
 
Na základě předložené žádosti , evidované spisovou službou MÚ, pod č.j., budou vydávány rybářské lístky a to odborem vnitřních věcí, v kanceláři tajemnice městského úřadu, 1.patro, v době pondělí a středa 8:00 – 11:00, 13:00 – 17:30 hodin nebo v úterý 8:00 – 11:00 hod.
Žadatel o rybářský lístek k žádosti předkládá:
 
  • Občanský průkaz, dřívější rybářský lístek, u prvního rybářského lístku doloží osvědčení o získané kvalifikaci – zkoušce (vydá Český rybářský svaz, místní organizace), u osob mladších 15 let je zapotřebí souhlasu zákonného zástupce (nutná účast jednoho z rodičů při vyřizování žádosti) a členský průkaz a dále doklad o úhradě správního poplatku.
 

Správní poplatky, stanovené podle délky platnosti rybářského lístku, se vybírají podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 14 a to:

 

V souvislosti s nabytím účinnosti novely vyhlášky č. 336/2017, k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství ...,  dochází ke změnám  ve vydávání rybářský lístků. Nabídka rybářských lístků je nově rozšířena o dobu neurčitou  pro osoby starší 15 let a dále na dobu 30 dnů, kdy se nepředkládá doklad o získané kvalifikaci.

 Rybářské lístky se vydávají:

  • na 1 rok 100,- Kč,  pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, poplatek 50,-Kč;
  • na 3 roky 200,-Kč, pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, poplatek 100,-Kč;
  • na 10 let 500,- Kč,  pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, poplatek 250,-Kč.
  • na dobu nerčitou 1000,- Kč pro starší 15 let, pro osoby mladší 15 let studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, poplatek 500,-Kč;
  • na dobu 30 dní 200,- Kč

 

 
Úhrada poplatku před vydáním rybářského lístku probíhá v hotovosti na pokladně městského úřadu (I.patro) při podání žádosti.

Dokumenty ke stažení:

1
Zákon č. 94/2004 Sb., o rybářství.

Formulář žádosti pro občany ČR i cizí státní příslušníky.