Obsah

Budova MKS V Lipkách

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO MNÍŠEK POD BRDY (MKS)

V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod Brdy

 

MKS stojí stranou od centra města. Vzhled budovy není příliš vábný, ale snažíme se, aby uvnitř bylo všem příjemně.

Využití prostor v MKS je rok od roku větší a větší. Narůstá zde počet zájmových kroužků a kluboven pro volnočasové aktivity dětí. Městské kulturní středisko ale nevyužívají jen děti.

 

V 1. patře naleznete klubovny a dílny:

MC OÁZA – Hernička – zde se scházejí každý den maminky s těmi nejmenšími. Slouží také jako zázemí pro rodiče, které čekají na své děti, kterým probíhá některý z kroužků v MKS.

MC OÁZA nabízí široký program cvičení pro děti s rodičky, různé tvořivé dílničky, ale také besedy.

 

KLUB DŮCHODCŮ klubovna, kde se schází seniorky a senioři dvakrát týdně. Organizují řadu výletů, plesů a také cvičí.

 

VÝTVARNÁ DÍLNA OTAKÁREK – děti se zde scházejí 2x týdně a vede je výtvarnice Daniela Doubková z Dobříše. Řadu jejích výtvorů můžete vidět vystavené na chodbě MKS, ale také na výstavách.

 

MLADÝ VĚDEC – nově zde má svou klubovnu Mladý vědec. Na kroužku Mladý vědec se interaktivním způsobem děti dovědí mimo jiné například, co je paleontologie a proč vyhynuli dinosauři. Odpoví jim na otázky o vesmíru, dále proč vznikají sopky a jak pracuje lidské tělo. Budou moci prozkoumat a porovnat různé minerály i schránky živočichů, kteří žili pod mořem. Hravou formou jim také vysvětlí, co je statická elektřina a magnetismus, jak je fyzika snadná a že je všude kolem nás. Nebude chybět ani „věda v kuchyni“ a jiné pokusy z oblasti chemie a fyziky.

 

SÁL – sál má využití prakticky non stop. Ráno převažují aktivity MC Oáza – cvičení pro děti a rodiče, nebo cvičení pro maminky. Odpoledne zde cvičí senioři, své tréninky zde mají děti, které cvičí závodně aerobik, také maminky, ale můžete navštívit i ZUMBU nebo lekce jógy.

 

Rozvrh hodin cvičení, který je platný od září 2019

z

 

V přízemí MKS najdete tyto klubovny:

ČEJKA Přírodovědný klub pro děti i dospělé. Organizuje páteční setkání v klubovně, a přírodovědné výpravy do přírody a přírodovědné tábory pro děti a dospělé.

BRDSKÝ ZÁLESÁK dětská organizace, která je otevřena všem, kteří mají chuť věnovat se nejen tábornické činnosti.

Je zde také učebna autoškoly pana Fechtnera.

o. s. OÁZA má zde dvě učebny, kde probíhá řada dětských kroužků – výuka na hudební nástroje, výtvarný kroužek a další.

Víc se se o spolcích a kroužcích dozvíte na našich webových stránkách v sekci „Spolky a kroužky“.

Jana Dušková

mks@mnisek.cz

Tel.: 318 592 280

 

 

VYLEPOVÁNÍ PLAKÁTŮ

Plakáty k výlepu na městských vývěskách přijímáme v kanceláři kulturní referentky na městském úřadě.

plakáty