Obsah

Volební informace

Pod tímto odkazem jsou postupně zveřejňovány informace ke všem volbám, které se konají nebo se budou konat na území města Mníšek pod Brdy.2

Informace se budou týkat zejména voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dolní komora), Senátu Parlamentu České republiky (horní komora), Krajského zastupitelstva Středočeského kraje a obecního zastupitelstva Města Mníšek pod Brdy.

AKTUÁLNĚ

Informace k volbám do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky se uskuteční ve dnech 24. 5. 2019 od 14 do 22 hodin a 25. 5. 2019 od 8 do 14 hodin.

Informace pro občany jiných členských států Evropské unie
Volit lze i na voličský průkaz
Žádost o vydání voličského průkazu
Žádost o zápis do seznamu voličů

Plná moc k převzetí voličského průkazu

Služba pro občany jiného státu - neděle 14.4. 2019

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Žádost o přenosnou volební schránku

Oznámení o době a místě konání voleb

Telefonní seznam volebních okrsků - volby do EP

Jak do volební místnosti okrsku č. 2 - Základní škola :

Upozorňujeme voliče, kteří budou volit  v okrsku č. 2  - Základní škola, Komenského 420, na uzavření hlavního vchodu do školy. Do volební místnosti se dostanete vstupem na hřiště z Nádražní ulice, kolem  nové tělocvičny  do dveří školní jídelny a dále chodbou do  třídy 4. A ( třída je stejná jako každé volby).  Cesta bude značena. 

1. zasedání OVK pro volby do Evropského parlamentu se koná 29.4. 2019 v obřadní místnosti MÚ Mníšek pod Brdy, Dobříšká 56.

  • OVK č. 1  v  16:00 hodin 
  • OVK č. 2  v  16:20 hod. 
  • OVK č. 3  v  16:40 hod
  • OVK č. 4  v  17:00 hod.
  • OVK č. 5  v  17:20 hod.

Povinností člena OVK je zúčastnit se 1. zasedání OVK!!!

POZOR: 
Nedostaví-li se jmenovaný zástupce na 1. zasedání OVK bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a bude povolán náhradník. Přičemž členství v OVK vzniká složením slibu.


 

ARCHIV

Komunální volby do ZO 2018

Volby do Krajského zastupitelstva Středočeského kraje 2016

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

Programové prohlášení koalice pro volební období 2014 - 2018      Zveřejněno dne 26.11.2014

Volby do zastupitelstva Města Mníšek pod Brdy 10/2014 a volby do Senátu Parlamentu ČR 10/2014

Volby do Poslanecké sněmovny PČR 2013

Referendum

Volba prezidenta České republiky

Volby do zatupitelstva města Mníšek pod Brdy 2010