Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Domácí násilí zažil téměř každý druhý. Jak se zachovat?


Základní pravidla při domácím násilí

 
1. U svých přátel si schovejte náhradní klíče, oblečení, dokumenty a jiné náhradní věci.
2. Schovávejte si důkazy o násilí. Před příjezdem policie neuklízejte, vyfoťte si modřiny a zranění a fotografie vyvolejte i s datem. V případě zranění se nechte ošetřit u lékaře a sepište s ním zprávu.
3. Určete dětem bezpečné místo (zamykatelný pokoj, sousedův byt), kde se mohou schovat, a vysvětlete jim, že jejich úkol je být v bezpečí, a ne vás chránit.
4. V případě napadení volejte policii, nechte vyvěšeno a hlasitě křičte.
5. Řekněte dětem pravdu, vysvětlete jim situaci. Při útoku malé děti neberte do náručí, jsou zranitelnější.
 
Více informací na www.donalinka.cz
 
Základní informace
Domácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah.
 
Klíčové znaky domácího násilí:
1.       Opakování a dlouhodobost – z jednoho útoku jakéhokoli charakteru ještě nelze určit, zda jde o domácí násilí. Může to však být jeho začátek.
2.       Eskalace – od urážek se stupňuje k psychickému snižování lidské důstojnosti až k fyzickým útokům a závažným trestným činům ohrožujícím zdraví a život.
3.       Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí osoby ohrožené a osoby násilné – domácí násilí nejsou vzájemná napadání, hádky, rvačky, spory, kde se role osoby násilné a osoby ohrožené střídají.
4.       Neveřejnost – probíhá zpravidla za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společenské kontroly.
 
Aby skutek byl domácím násilím, musí být naplněny všechny znaky!
 
Autor: Expertní skupina Aliance proti domácímu násilí
 
Projevy domácího násilí:
·                                 psychické násilí
o                                                        zastrašování – zlé pohledy, výhružná gesta, předvádění zbraní, ničení věcí, ubližování jiným v přítomnosti ohrožené osoby
o                                                        zvýšená kontrola všeho, co ohrožená osoba dělá – kam jde, s kým mluví, co říká, kdy se vrátí, omezování samostatnosti a rozhodování o sobě
o                                                        kritizování a ponižování – nadávky, zesměšňování, snižování schopností, zpochybňování duševního zdraví, zlehčování obav, přehlížení přání a potřeb
o                                                        vyhrožování a vydírání – nucení k poslušnosti, vyhrožování bitím, přerušením kontaktů, sebevraždou, vydírání přes děti, vnoučata, vyvolávání pocitů viny
·                                 fyzické násilí – facky, rány pěstí, kopání, tlučení hlavou (např. o stěnu, topení), rdoušení, tahání za vlasy, bití nějakým předmětem apod.
·                                 sociální násilí – izolace od příbuzných a přátel – zákaz přijímat návštěvy, svým chováním odrazovat návštěvníka od dalších návštěv, zákaz telefonovat, dívat se na TV, doprovázení např. k lékaři, na úřady
·                                 ekonomické zneužívání – zamezení přístupu k financím (i vlastním), vydírání, vynucování přepsání bytu, nemovitosti
·                                 sexuální násilí
·                                 kombinace
 
Rizikové faktory doprovázející vznik domácího násilí mezi blízkými osobami:
·                                 vynucená sociální izolace
·                                 finanční závislost na partnerovi
·                                 péče o děti v rámci mateřské a rodičovské dovolené
·                                 zdravotní postižení a omezení
·                                 vyšší věk a bezmocnost seniorů
·                                 přechod z aktivní zaměstnanosti do starobního či jiného důchodu
·                                 nezvládnuté rodičovství a výchova dětí
·                                 závislosti násilné osoby

9. 10. 2011 Zobrazit méně

Stránka

  • 1