Obsah

Působnost městské policie

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti v rámci působnosti obce. Kromě samotného města Mníšek pod Brdy strážníci vykonávají preventivní pochůzkovou činnost, kontrolní činnost a provádějí zákroky a úkony v jeho místních částech - Rymaně a Stříbrná Lhota.

Celé město vč. jeho místních částí je pojato jako jeden region. Každý ze strážníků pečuje o celý region, ve kterém zajišťuje zvýšený dohled nad dodržováním veřejného pořádku, zjišťováním skládek, vraků, záborů veřejného prostranství. Dohled v regionech vykonávají strážníci v určitých dnech, zjištěné nedostatky jsou řešeny operativně. Seznam identifikačních čísel strážníků najdete v sekci Strážníci.

Občané mají možnost obrátit se na strážníky se svými připomínkami buď osobním kontaktem v regionu nebo na známé telefonní čísl 318 541 938 nebo e-mailem mestska.policie@mnisek.cz. Nejlépe však na telefonu stálé služby nebo pohotovosti 737 274 227. 

Strážníci mohou působit i na území další obce, která sama obecní policii nezřídila. Zákonnou podmínkou ale je, aby se taková obec nacházela na katastrálním území stejného kraje a obce spolu uzavřely veřejnoprávní smlouvu, která upravuje podmínky působení strážníků. Strážníci tak mají možnost zasahovat i v obcích, které si z nějakého důvodu vlastní obecní policii zřídit nemohou. K platnosti veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu krajského úřadu, na jehož katastrálním území mají obce, které jsou smluvními stranami, své sídlo. Strážník při výkonu pravomoci v takové obci musí mít u sebe písemné zmocnění obce, kterým na požádání prokáže oprávněnost zákroku na území obce.

V případě, že je na území nějaké obce vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo ohrožení státu (krizový stav), je oprávněn starosta této obce uzavřít se starostou jiné obce smlouvu o poskytnutí strážníků a to bez ohledu na kraj či to, zda má obec zřízenou vlastní policii. Tento paragraf dává možnost strážníkům zasahovat na území obce zasažené například povodněmi nebo jinou přírodní katastrofou (což se již v minulosti neoficiálně dělo, kdy do Čech postižených záplavami odjížděli strážníci z mnoha moravských měst).

Podle § 17b zákona 553/1991 Sb. jsou strážníci oprávněni zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického zařízení nebo do záchytné stanice i mimo území obce. Povinnosti a oprávnění podle zákona mohou strážníci plnit pouze vůči přepravované osobě v rozsahu nezbytném pro zajištění této přepravy.

Městská policie Mníšek pod Brdy má uzavřenu veřejnoprávní smlouvu s obcemi Všenory, Líšnice, Nová Ves pod Pleší a Nový Knín.