Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Výsledky voleb do PS PČR - Mníšek pod Brdy

Informce je možné získat na serveru ČSÚ www.volby.cz

11. 11. 2013 Zobrazit více

Žádost o vydání voličského průkazu

Žádost o vydání voličského průkazuŽádost o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2013

Žádost o vydání voličského průkazu

 

formulář ke stažení ve formátu .doc

formulář ke stažení ve formátu .pdf

 

Městský - Obecní úřad * ...............................                                                                   

 

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2013

 

Já, níže podepsaný (á)...................................................................................................................

                                                                    jméno a příjmení

 

nar..........................trvalý pobyt..................................................................................................

 

žádám tímto v souladu se zákonem č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

o vydání voličského průkazu

 

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2013.

 

 

Zároveň oznamuji, že voličský průkaz (odpovídající označte křížkem):                 

     převezmu osobně

     převezme osoba, která se prokáže plnou mocí s mým úředně ověřeným podpisem                      

     žádám o jeho doručení na adresu:................................................................................................

                                                                                                                             přesná  adresa

 

                                                                                           

 

  ......................…...............

                                                                                                                 podpis voliče

Místo pro úřední ověření podpisu (na žádosti v listinné podob):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzor se použije pro podání žádosti v listinné nebo elektronické podobě, která se doručí obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 18. října 2013 do 16,00 hodin.

  •  v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí.
  •  v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
  •  v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče

 

Voličský průkaz může být předán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 10. října 2013. Obecní úřad voličský průkaz

  • předá osobně voliči nebo
  • předá osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
  • zašle voliči na jím uvedenou adresu

4. 9. 2013 Zobrazit méně

Stránka

  • 1