Navigace

Obsah

Revitalizace BAŽANTNICE, Mníšek pod Brdy

Ekologická zátěž Kovohutí Mníšek a její řešení

Autorka prezentace: Mgr. Magdalena Davis, Ph.D.

Prezentace ke stažení

Revitalizace Bažantnice


Vyjádření Města Mníšek pod Brdy k problematice žádosti o VIII. změnu integrovaného povolení, Kovohutě Holding, a.s.

Informace ze dne 21.02.2015

Odpověď České inspekce životního prostředí na podnět k areálu Kovohutě

Podali jsme podnět České inspekci životního prostředí, aby prověřila podezření na porušování zákona v oblasti ochrany ovzduší v areálu Kovohutí. Podkladem k podnětu byla oznámení od občanů na časté zakouření areálu, zápach, který odtud vychází. Nyní přišla odpověď. Vše budeme dále sledovat a prosíme vás o další podněty, zjištění a zkušenosti. Děkujeme, Miloš Navrátil, OKS

Odpověď ČIŽP zde, dokument PDF

 


Informace ze dne 22.01.2015

Novinky z jednání o hliníkárně v Kovohutích

Jak jsme již informovali, Město Mníšek pod Brdy 2. ledna 2015 podalo námitky a připomínky k žádosti ve věci integrovaného povolení pro hliníkárnu v Kovohutích (zde). Nyní Krajský úřad svolal první ústní jednání, které se bude konat 29. ledna 2015. Město se jednání samozřejmě účastní. O výsledcích Vás budeme dále informovat.

Děkujeme těm občanům, kteří nám buď do odpovědních boxů, nebo jinak doručili své poznatky, zkušenosti, fotografie a další doklady o činnosti firem v areálu kovohutí. Odpovědní boxy (označené papírové krabice) proto ještě ponecháme v prodejnách Albert, Bala a v knihovně. Podněty jsme použili a dále použijeme při projednávání s úřady.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Daniela Páterová, místostarostka


Pár slov také k ÚVR

Zaregistrovali jsme několik dotazů od občanů k provozu sběrny nebezpečného odpadu v areálu firmy UVR. Sběrna v areálu funguje více jak deset let a to na základě řádných povolení dotčených orgánů. Protože došlo ke změně zákona, musela firma požádat krajský úřad o sloučení tří povolení do jednoho, tzv. integrovaného povolení. Krajský úřad následně vyzval město k vyjádření. K tomuto integrovanému povolení se město vyjadřovalo již před rokem, tedy v lednu 2014, a aktivně se zúčastnilo všech stupňů jednání, které řídil krajský úřad. Začátkem listopadu 2014 kraj vydal nové integrované povolení pro tuto sběrnu, ve kterém KÚ vyhověl většině připomínek, které město k provozu podalo. Dokumenty zde: oznámení o zahájení řízení; stanovisko městadalší námitky města, rozhodnutí o vydání IP. Město spolu s odborníky vydané povolení posoudilo tak, že bylo vyhověno ve všech podstatných připomínkách a dále se neodvolávalo. 


Informace ze dne 02.01.2015

Dne 2. ledna 2015 jednala Rada města Mníšek pod Brdy. Hlavním bodem jednání bylo stanovisko města k žádosti o změnu integrovaného povolení KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. Čelákovice. Stanovisko města bylo projednáno, zpracováno a navrženo členy a spolupracovníky Pracovní skupiny "KOVOHUTĚ". Rada města dokument projednala a schválila. Následně bylo stanovisko, v řádném zákonem daném termínu, odesláno prostřednictvím datové schránky na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje.

Zde je dokument stanoviska k dispozici (PDF, 9 stran)

Vyjádření (námitky) města Mníšek pod Brdy k záměru „Zařízení pro výrobu slévárenských a desoxidačních slitin hliníku“ na základě oznámení Krajského úřadu středočeského kraje ze dne 1.12.2014, č.j. 164866/2014/KUSK OŽP/Dur

Jménem rady města děkujeme všem, zejména pracovní skupině, ale také občanům,  za pomoc a součinnost, Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta


 


Informace ze 16.12.2014

Město Mníšek pod Brdy vydalo dne 16.12.2014 toto vyjádření, dokument v PDF

 


Pracovní skupina

K řešení problému byla ustanovena PRACOVNÍ SKUPINA "KOVOHUTĚ". Jejími členy jsou:

  • Ing. Petr Digrin, Ph.D.
  • Daniela Páterová
  • David Řehoř, MBA
  • Ing. Pavel Grygar
  • Ing. Josef Pícha
  • Mgr. Magdalena Davis, Ph.D.
  • Mgr. Šárka Slavíková Klímová

 

Hlavními konzultatny jsou: Mgr. Michal Trkan, Mgr. Pavel Černohous

Zápisy z jednání PRACOVNÍ SKUPINY "KOVOHUTĚ"

(zápisy budou zveřejněnovány postupně dle jednání)

 


Prosíme občany o spolupráci a součinnost!

Máte fotografie, vlastní hlášení na ČIŽP nebo informace či poznatky z provozu firem "areálu Kovohutí", které svědčí o znečištění nebo ohrožení životního prostředí?

Pokud ano, pošlete nám je, prosíme, na níže uvedený e-mail, nebo je vhoďte do sběrných boxů, které najdete v prodejnách ALBERT, BALA a ŽABKA, dále ve sportovním centru ESMARIN, kulturním středisku a městské knihovně. Pokusíme se je uplatnit v rámci správního řízení. Děkujeme.

Kontaktní adresa: mesto@mnisek.cz

Kontaktní osoba: Miloš Navrátil, Odbor kanceláře starosty (OKS), Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy. Kontaktní telefon 318 541 912 nebo 739 429 712.

 


Dokumenty:

Oznámení o zahájení řízení k "Zařízení na výrobu slévárenských a desoxidačních slitin hliníku"