Obsah

Členové zastupitelstva města, volební období 2018 - 2022

Ve volbách do zastupitelstva města byli ve dnech 5. - 6.10.2018 zvoleni:

Jméno a příjmení (e-mail) funkce Politická příslušnost

Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

starostka, určená zastupitelka pro ÚP Společně pro Mníšek
Ing. Dana Dalešická uvolněná místostarostka Společně pro Mníšek
Ing. Radko Sáblík neuvolněný místostarosta ODS
Mgr. Šárka Slavíková Klímová radní TOP 09 a nezávislí
JUDr. Miroslav Vilimovský radní Otevřená radnice
Stanislav Jirota předseda FV Společně pro Mníšek

Ing. Petr Digrin, Ph.D.

předseda KV Starostové a nezávislí
Daniela Páterová, DiS. zastupitelka Mníšek - město pro rodinu
Bc. Marie Šretrová zastupitelka Nezávislí městečka pod Skalkou
Ing. Hana Kotoučová, Ph.D. zastupitelka Sdružení nestraníků
Mgr. Luboš Kožíšek zastupitel Společně pro Mníšek
Martina Pochmanová zastupitelka Společně pro Mníšek
MUDr. Markéta Nováková zastupitelka Starostové a nezávislí
Bc. Milan Kotouč, DiS. zastupitel Starostové a nezávislí
Vlastimil Kožíšek zastupitel Starostové a nezávislí (nastoupil jako náhradník za Evu Jarolímkovou)

      Eva Jarolímková (Starostové a nezávislí) rezignovala na svou funkci k 4. 7. 2019.

Členové zastupitelstva města, volební období 2014 - 2018

Ve volbách do zastupitelstva města byli ve dnech 10. - 11.10.2014 zvoleni:

Jméno a příjmení (e-mail) funkce Politická příslušnost
Ing. Petr Digrin, Ph.D. starosta Starostové a nezávislí
Milan Kotouč, DiS. zastupitel Starostové a nezávislí
MUDr. Markéta Nováková zastupitelka Starostové a nezávislí
Eva Jarolímková zastupitelka Starostové a nezávislí
Vlastimil Kožíšek zastupitel Starostové a nezávislí
Ing. Dana Dalešická zastupitelka Společně pro Mníšek, vzdala se dne 30.5.2016 mandátu
Pavel Jeřábek zastupitel Společně pro Mníšek
JUDr. Miroslav Vilimovský zastupitel Volba pro město, vzdal se dne 25.11.2015 mandátu
Bc. Marie Šretrová radní Koalice nezávislých městečka p. Skalkou
Daniela Páterová místostarostka Mníšek - město pro rodinu
Ing. Pavel Grygar zastupitel Volba pro město
Ing. Eva Wollnerová zastupitelka Mníšek - město pro rodinu
Ing. Hana Kotoučová radní Sdružení nestraníků
David Řehoř radní ANO 2011
Mgr. Šárka Slavíková Klímová  radní TOP 09 a nezávislí
Roman Procházka zastupitel Volba pro město (nastoupil jako druhý náhradník za dr. Vilimovského)
Mgr. Magdalena Davis, Ph.D. zastupitelka Společně pro Mníšek (nastoupila jako první náhradnice za Ing. Dalešickou)

 

V novém mníšeckém zastupitelstvu tedy zasedne 8 žen a 7 mužů. Průměrný věk všech zastupitelů je 47,13 let.

(Pořadí je uvedeno dle počtu udělených hlasů, zdroj ČSÚ, server www.volby.cz)

 


Členové zastupitelstva města, volební období 2010 - 2014

Ve volbách do zastupitelstva města byli ve dnech 15. - 16.10. 2010 zvoleni:

 
Jméno a příjmení funkce Politická příslušnost
Ing. Petr Digrin, Ph.D. starosta Starostové a nezávislí
Vlastimil Kožíšek místostarosta Starostové a nezávislí
Alena Štamberková zastupitelka Starostové a nezávislí
PhDr. Vladimíra Pirichová zastupitelka Starostové a nezávislí
Eva Jarolímková zastupitelka Starostové a nezávislí
Ladislav Šimečka zastupitel Starostové a nezávislí
Milan Kotouč, DiS. zastupitel Starostové a nezávislí
Bc. Marie Šretrová zastupitelka Občanská demokratická strana
Ing. Karel Vejmola zastupitel KSČM
Milan Vyskočil radní TOP09
JUDr. Miroslav Vilimovský zastupitel Věci veřejné
RNDr. Milan Brabenec zastupitel Koalice nezávislých městečka pod Skalkou
Jiří Zápal radní Koalice nezávislých městečka pod Skalkou
Aleš Krákora radní Sdružení nestraníků
František Keyř zastupitel Sdružení nestraníků; za Ing. Tomáše Pallagyho
Ing. Tomáš Pallagy   Sdružení nestraníků, k 22.6.2011 se vzdal mandátu

 


Členové zastupitelstva města, volební období 2006 - 2010
 

Na ustavujícím zasedání ZM dne 7.11. 2006 byli zvoleni:

 

Funkce Jméno Politická příslušnost
starosta Ing. Petr Digrin Ph.D. Sdružení ODS a SNK Evr. demokraté
místostarosta Vlastimil Kožíšek Sdružení ODS a SNK Evr. demokraté
radní Alena Štamberková Koalice a nezávislí měst. pod Skalkou
  Jiří Zápal Koalice a nezávislí měst. pod Skalkou
  Bc. Marie Šretrová Sdružení ODS a SNK Evr. demokraté
Zastupitelé Stanislav Jirota Sdružení ODS a SNK Evr. demokraté
  MUDr. Markéta Nováková Sdružení ODS a SNK Evr. demokraté
  Jiří Vlček Sdružení ODS a SNK Evr. demokraté
  Aleš Krákora Za lepší Mníšek
  Vladimír Šír Za lepší Mníšek
  František Keyř Za lepší Mníšek
  Ing. Tomáš Pallagy Za lepší Mníšek
  Petr Balíček Koalice a nezávislí měst. pod Skalkou
  Luboš Tomiska Nestraníci
  Ing. Karel Vejmola KSČM