Navigace

Obsah

Stránka

ZŠ MNÍŠEK POD BRDY, KOMENSKÉHO 420 HLEDÁ UKLÍZEČKU

ZŠ MNÍŠEK POD BRDY, KOMENSKÉHO 420 HLEDÁ UKLÍZEČKUZŠ MNÍŠEK POD BRDY, KOMENSKÉHO 420, hledá uklízečku na 4 hodiny denně, nástup ihned. Kontaktujte prosím pí Danešovou na tel. 739 057 748.

17. 8. 2016

MČ Praha-Zbraslav hledá právníka / právničku

Městská část Praha–Zbraslav vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa právník / právnička Úřadu městské části Praha –Zbraslav.

10. 8. 2016 Zobrazit více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK - SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

Tajemnice Úřadu Městské části Praha – Zbraslav v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje dne 18.07.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

sociální pracovník/sociální pracovnice - referent Odboru správních věcí

 

 

Druh – náplň práce:

 

 •  

Koordinace sociální práce v lokalitě MČ Praha-Zbraslav

 •  

Sociální poradenství a projekty

 •  

Sociální práce s klientem – poskytování sociálně právního poradenství

klientům regionu

 •  

Spolupráce na tvorbě metodiky a koncepcí

 •  

Řídí činnost pracovníků pečovatelské služby

 •  

Koordinuje činnost poskytovatelů v rámci plánování sociálních služeb

 •  

Zabezpečuje kvalitu poskytovaných služeb

 •  

Spolupracuje s návaznými službami a institucemi

 •  

Kontroluje a hodnotí kvalitu a efektivitu práce týmu

 •  

apod.

Místo výkonu práce:

Úřad městské části Praha – Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464,                                     156 00 Praha – Zbraslav

Platové zařazení:

platová třida 8 - 10. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,                                  o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,                                v platném znění.

Předpokládaný termín nástupu:

od 01.10.2016, popřípadě dohodou

Pracovní úvazek:

celý pracovní úvazek na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 3 měsíce                                s možností zkráceného pracovního úvazku

 

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4                                                 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně                          některých zákonů, v platném znění.

Uchazeč podá písemnou přihlášku (jako samostatný dokument), která musí                         obsahovat tyto náležitosti:

 

 •  

jméno, příjmení a titul uchazeče,

 •  

datum a místo narození uchazeče,

 •  

státní příslušnost uchazeče,

 •  

místo trvalého pobytu uchazeče,

 •  

číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li                                       o cizího státního občana,

 •  

datum a podpis uchazeče.

 

 

Další požadavky pro toto výběrové řízení jsou:

 

 •  

Ukončené vyšší odborné popř. vysokoškolské vzdělání v bakalářském                                      nebo magisterském studijním programu dle požadavků zákona číslo 108/2006 Sb.                       o sociálních službách

 •  

znalost standardů kvality sociálních služeb

 •  

zkušenosti s terénní prací výhodou

 •  

zkušenosti s vedením domova s pečovatelskou službou výhodou

 •  

zkušenosti z oblasti koordinace a řízení sociálních služeb (popř. komunitního                     plánování) výhodou

 •  

dobrá znalost práce na PC,

 •  

řidičský průkaz skupiny B výhodou

 •  

komunikační schopnosti, zodpovědnost, samostatnost, flexibilita, analytické                       myšlení

 

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

 

 •  

je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím                     státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,

 •  

dosáhla věku 18 let,

 •  

je způsobilá k právním úkonům,

 •  

je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o úřednících,

 •  

ovládá jednací jazyk

 

 

 

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 

 •  

profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních                                 a o odborných znalostech a dovednostech

 •  

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;

 •  

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 

V případě občanů narozených před 1. prosincem 1971 dále:

 

 •  

čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,

 •  

ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.

 

Zaměstnavatel nabízí:

 

 •  

osobní finanční ohodnocení v rámci platové třídy

 •  

akreditovaná odborná školení

 •  

zaměstnanecké benefity

 

 

 

 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

 

Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte buď osobně do podatelny                         Úřadu městské části Praha - Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav,                 nebo poštou na adresu: Úřad městské části Praha - Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464,                         156 00 Praha – Zbraslav, v zalepené obálce, označené slovy.

 

 

 

„VŘ – sociální práce“

nejpozději do:

30.8.2016 do 13:00 hodin

       

 

Praha – Zbraslav dne: 19.7.2016

 

____________________________

Mgr. Hana Haubertová

tajemnice Úřadu městské části Praha - Zbraslav


4. 8. 2016 Zobrazit méně

REFERENT ODBORU STAVEBNÍHO ÚŘADU MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČERNOŠICE

REFERENT ODBORU STAVEBNÍHO ÚŘADU MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČERNOŠICEMěsto Černošice vypisuje výběrové řízení na pozici referent Odboru stavební úřad Městského úřadu Černošice.

4. 8. 2016 Zobrazit více

UČITEL / UČITELKA PŘÍRODOPISU A ZEMĚPISU

ZŠ Třebotov hledá učitele / učitelku přírodopisu a zeměpisu.

13. 7. 2016 Zobrazit více

Rodinné centrum Essentia hledá pedagoga - průvodce dětí

Hlavní náplní práce v lesní mateřské školce Sedmikvítek v Mníšku pod Brdy je tvůrčí práce s dětmi ve věku 3-6 let.

28. 6. 2016 Zobrazit více

Řeznictví Procházka přijme prodavače/prodavačky

Možnost nástupu ihned (v prodejně v Mníšku pod Brdy), zaměstnanecké benefity, podrobnosti viz přiložený leták.

22. 6. 2016 Zobrazit více

Nabídka volných míst: Česká pošta

Volné pozice v Depu Rudná

17. 6. 2016 Zobrazit více

Nabídka brigád v Mníšku pod Brdy a okolí

Agentura Suzi s.r.o. nabízí brigády v Mníšku pod Brdy a okolí.

7. 6. 2016 Zobrazit více

KVALIFIKOVANÁ UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLKY

KVALIFIKOVANÁ UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLKYMateřská škola Mníšek pod Brdy, ul. 9. května 575 - staré sídliště, nabízí místo kvalifikované učitelky mateřské školy na částečný úvazek.
Nástup možný od 1. 9. 2016.
Další informace u ředitelky školy Bc. Marie Šretrové - 318 592 207 nebo na e-mailu: ms9kvetna@mnisek.cz.

26. 5. 2016

Stránka