Navigace

Obsah

 

Elektronická podatelna Městského úřadu Mníšek pod Brdy
Elektronická adresa elektronické podatelny: e-podatelna@mnisek.cz
Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv (vyhovujícím technickým parametrům, viz. níže) doručovaných Městskému úřadu Mníšek pod Brdy.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na datových nosičích:
MĚSTSKÝ ÚŘAD MNÍŠEK POD BRDY, Dobříšská 56, 252 10, Mníšek pod Brdy 
Parametry zprávy zasílané pomocí elektronické pošty:

E-mailová zpráva musí být podepsána platným elektronickým podpisem  Jednou z možností je podepsat celý e-mail, který obsahuje podání v přiloženém souboru nebo přímo v textu zprávy. Další možností je podepsat pouze samotný dokument obsahující podání (soubor) a odeslat jej v příloze nepodepsaného e-mailu. Přílohy e-mailové zprávy by měly být ve formátu souboru PDF nebo JPG. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný

 

DATOVÉ NOSIČE

Technické parametry přijímaných datových zpráv na datových nosičích:
Datové zprávy jsou přijímány ve přednostně ve formátech: PDF, RTF, ODT, JPG případně po dohodě s příjemcem i v dalších používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na CD-ROM pro systémy DOS, WINDOWS.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu
e-podatelna@mnisek.cz případně na poštovní adresu úřadu.

 


Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Pracovník e-podatelny potvrzuje přijetí zprávy na adresu e-podatelny Městského úřadu a současně vyhodnotí, zda zpráva splňuje všechna kriteria elektronického podání popř. zda neobsahuje škodlivý kód. Oznámení o přijetí zprávy obsahuje potvrzení o přijetí ke zpracování, popř. důvody proč byla zpráva jako elektronické podání odmítnuta.

V případě že zpráva splňuje všechna bezpečnostní kritéria, ale neobsahuje elektronický podpis, je považována za běžný email (tzn. není považována za podání ve smyslu zákona) a je vyřízena pracovníky podatelny.  K takové zprávě není zasíláno potvrzení o přijetí.