Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Hlasujte pro podporu Her v soutěži Pomáháme s Providentem


Ať už jsme rodáci nebo nás do těchto končin zanesl osud, ukažme, že se dokážeme držet za ruce!

Takto to vypadalo během Her bez hranic v Líšnici v létě 2014

Od 16. do 31. května se hlasuje v soutěži Pomáháme s Providentem rodině. A mezi projekty, které se ucházejí o Vaši podporu, jsou i naše, mníšecké a současně regionální Hry bez hranic 2015

Nejde nám jen o peníze, které bychom mohli dostat, i když mohou významně pomoci organizaci Her. Jde nám především o uznání Her bez hranic jako projektu zajímavého a prospěšného sousedskému duchu, pospolitosti a sounáležitosti všech s místem, kde žijí. 

Každý máte jeden hlas a hlasovat můžete zde: 

http://www.pomahamesprovidentem.cz/souteze/provident/pomahame-s-providentem-rodine-v-cervnu-2015/hry-bez-hranic-mnisek-2015/ 


P.S. Pokud jde o etiku poskytování úvěrů, tak i když se nám nemusí úvěrové podnikání líbit, je na místě zmínit, že Provident dosáhl v letech 2011 a 2012 nejlepšího výsledku v Indexu etického úvěrování zveřejňovaného společností Člověk v tísni: http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/pouziti-jmena-clovek-v-tisni-v-reklame-providentu 


20. 5. 2015 Zobrazit méně

Stránka

  • 1