Obsah

UtilityReport slouží jako elektronická hromadná podatelna pro podání žádosti o vyjádření k existenci  inženýrských sítí pro jednotlivé stavební záměry s užitím pro širokou veřejnost.

Pomocí jednoho formuláře může stavebník oslovit více správců najednou. Jedná se o službu, kterou zajišťuje Středočeský kraj pro své občany zdarma.

Služba umožňuje veřejnosti podání žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí jejich relevantním provozovatelům/vlastníkům prostřednictvím odkazu z tohoto webového portálu.

  • Po kliknutí na tlačítko Veřejný přístup je žadatel systematicky veden k vyplnění formuláře pro vytvoření "žádosti o vyjádření k existenci sítí".
  • Po uložení žádosti jsou žadateli vygenerovány PDF žádosti pro jednotlivé správce, které se buď správci automaticky odešlou elektronicky, nebo je poté žadatel vytiskne a rozešle správcům poštou.
  • K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché a je doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Případně lze shlédnout VIDEO NÁVOD.
  • Seznam subjektů generovaný službou UtilityReport není garantovaný. Prosíme řiďte se vždy dle požadavků příslušného stavebního úřadu. V případě, že se seznam bude lišit, lze na 3. straně formuláře odebrat subjekty pro oslovení (žádost jim nebude vygenerována).
  • Pro další informace o službě UtilityReport kontaktujte zákaznické centrum: info@mawis.eu, tel. : +420 251 618 458.

Návod a výhody služby UtilityReport