Obsah

Stránka

  • 1

Strážníci na besedě s maminkami a dětmi MC Oáza


Bezpečnost a prevence u předškolních dětí z mateřského centa

Všechny vyspělé státy si uvědomují nutnost prevence jako prostředku pozitivního působení na veřejnost. Proto se do preventivní činnosti zapojila i Městská policie Mníšek pod Brdy.

MCZákladem jejich práce je především cíleně oslovovat děti a jejich rodiče prostřednictvím metodicky zpracovaných preventivních programů se zaměřením na bezpečné chování, sociálně patologické jevy.

Společné setkání se strážníků a maminek hodnotili obě skupiny jako prospěšné, milé a užitečné. Proto se také hned dohodlo, že se na první setkání naváže pokračováním, tentokrát i s větší ukázkou cvičení a práce se psem.


30. 3. 2010 Zobrazit méně

Stránka

  • 1