Navigace

Obsah

Stránka

ZŠ Komenského 886 přijme kvalifikovaného vychovatele/vychovatelku do školní družiny

Bližší informace na  tel. 732 458 092, e-mail: zskomenskeho886@seznam.cz

21. 5. 2019 Zobrazit více

KONKURZ NA ŘEDITELKU MŠ LIPENCE

KONKURZ NA ŘEDITELKU MŠ LIPENCE

Rada městské části Praha-Lipence

v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

 

ŘEDITELE/ŘEDITELKY

příspěvkové organizace

Mateřská škola Lipence, K samoobsluze 211, 155 31 Praha 5

 

Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

- odborná a pedagogická způsobilost a délka praxe podle §§ 3, 4, 5 a 6 zákona č. 563/2004 - Sb.,

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění,

- znalost řízení školských zařízení a orientace v příslušné legislativě,

- způsobilost k právním úkonům, řídící a organizační schopnosti,

- občanská a morální bezúhonnost,

- zdravotní způsobilost

- základní ekonomické znalosti

- znalost českého jazyka

 

Předpokládaný nástup: 1. 6. 2019, případně dle dohody

 

K přihlášce přiložte:

- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně dokladů o dalším vzdělávání),

- doklady o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení,

- strukturovaný životopis,

- vizi a koncepci dalšího rozvoje mateřské školy na  2-3 roky (v rozsahu max. 4 stran formátu A4)

- výpis z rejstříku trestů (ne starší tři měsíce),

- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávané funkci (ne starší dva měsíce)

- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění

- písemný souhlas se zpracování osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s GDPR

 

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými doklady došlé poštou nebo podané na podatelnu úřadu nejpozději

do 23. dubna 2019 do 12:00 hod.

 

 na adresu:

Úřad městské části Praha-Lipence

K Obci 47

155 31 Praha 5

 

Obálku označte slovy: „KONKURS MŠ LIPENCE – NEOTVÍRAT“

 V uvedený termín musí již být přihláška doručena zřizovateli, nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh k poštovní přepravě.

 

 

                                                                                                          Ing. Karin Tvrdá

                                                                                                                 starostka


18. 3. 2019 Zobrazit méně

Základní škola Čisovice hledá kuchařku

škola hledá kuchařku

18. 3. 2019 Zobrazit více

NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE

Mateřská škola hledá

15. 3. 2019 Zobrazit více

NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC

KOMWAG HLEDÁ NOVÉ KOLEGY

20. 2. 2019 Zobrazit více

NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE

VOJENSKÝ REHABILITAČNÍ ÚSTAV SLAPY NAD VLTAVOU Nabízí volná pracovní místa na pozici

14. 2. 2019 Zobrazit více

Nabídka pracovních pozic

Pražská správa sociálního zabezpečení nabízí volné pracovní pozice.

13. 2. 2019 Zobrazit více

Hospic nabízí pracovní místa

Hospic svatého Václava rozšiřuje činnost o Prahu západ a nabízí pracovní místa

12. 2. 2019 Zobrazit více

Stránka