Navigace

Obsah

1) záznam o poskytnutí informace - scan zápisu KV č. 12

2) záznam o poskytnutí informace - investiční plány města na r. 2017-2020

3) záznam o poskytnutí informace - kontejnerové třídy

4) záznam o poskytnutí informace - dokumentace k ceně pozemků č. parc. 274/26 a 274/27

5) záznam o poskytnutí informace - investiční plány města na rok 2017 

6) záznam o poskytnutí  informace - dopravně liniová stavba v kat. území Stříbrná Lhota

7) záznam o poskytnutí informace - přijímání dětí v průběhu školního roku do MŠ

8) záznam o poskytnutí informace - stavba kanalizace na pozemcích v kat. území Stříbrná Lhota 

9) záznam o poskytnutí informace - dodatečná  povolení staveb na žádost Města Mníšek pod Brdy

10) záznam o poskytnutí informace - evidence veř. zakázek a plnění směrnice

11) záznam o poskytnutí informace - materiály z jednání ZM č. 17 ze dne 1.3. 2017  

12) záznam o poskytnutí informace - informace k ÚP pro Projekt transp. výstavba ve Stř. kraji 

13) záznam o poskytnutí informace - zastavení řízení ve věci "přístavba školního pavilonu..."

14) záznam o poskytnutí informace - situační výkres stavby penzionu s parkovištěm vč. přípojek

15) záznam o poskytnutí informace - žádost o vydání rozhodnutí na přístavbu pavilonu

16) záznam o poskytnutí informace - kanalizace pozemky č. 352/2, 331/3, 331/4 v kat. území Stříbrná Lhota

17) záznam o poskytnutí informace - opatrovník pro pozemek p.č. 332/2

18) záznam o poskytnutí informace - studie využití parcel 772/2 a 774/1

19) záznam o poskytnutí informace -statický posudek na objekt městského úřadu

20) záznam o poskytnutí informace - územní souhlas č.j. MMpB-SÚ/10465/16-1409/2016-Min/4

21) záznam o poskytnutí informace - účelová komunikace 179/7 v kat. území Stříbrná Lhota

22) záznam o poskytnutí informace - plnění  společností EKO-KOM, a.s. 

23) záznam o poskytnutí informace - škody způsobené ptáky

24) záznam o poskytnutí informace - posudek tělocvična

25) záznam o poskytnutí informace - usnesení ZM - pavilon 

26) záznam o poskytnutí informace - stavební povolení a kolaudačního rozhodnutí k nemovitosti č. ev. 761 na pozemcích  č. parc. 346/1 a 346/2.

27) záznam o poskytnutí informace - hodnocení žádosti o podporu Komunitní centrum MpB

28) záznam o poskytnutí informace - oznámení a užívání stavby rekr. chaty p. Dostála

29) záznam o poskytnutí informace - st. povolení rekr. chaty manž. Digrinových

30) záznam o poskytnutí informace - požadavek na 12 m komunikaci Ke Štítku

31) záznam o poskytnutí informace - na základě stížnosti - 12 m komunikace Ke Štítku

32) záznam o poskytnutí informace - projednání námitek - stavba Pavilonu

33) záznam o poskytnutí informace - uzavření plánovací smlouvy na výstavbu RD

34) záznam o poskytnutí informace - vymáhání nedoplatků za nezaplacené pokuty