Navigace

Obsah

 

Jmenný seznam
Městského úřadu v Mníšku pod Brdy

(e-mailové adresy jsou ve tvaru: jmeno.prijmeni@mnisek.cz)

 

 TELEFONNÍ a E-MAILOVÝ SEZNAM

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V MNÍŠKU POD BRDY

 

starostka

Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

magdalena.davis@mnisek.cz

318 541 916
739 429 700

uvolněná místostarostka

Ing. Dana Dalešická

dana.dalesicka@mnisek.cz

318 541 919
737 287 444

neuvolněný místostarosta

Ing. Radko Sáblík

radko.sablik@mnisek.cz

602 290 726

OVV

tajemnice

vedoucí odboru vnitřních věcí

Věra Landová

vera.landova@mnisek.cz

318 541 933

737 505 349

 evidence obyvatel, přest. komise

Miroslava Jeřábková

mirka.jerabkova@mnisek.cz

318 541 939

 matrika

Miluše Balíková

miluse.balikova@mnisek.cz

318 541 917

739 571 112

 Czech Point, ochrana přírody a krajiny

Ing. Jiřina Romová

jirina.romova@mnisek.cz

318 541 931

604 438 892

sociální pracovník

Bc. Lukáš Říha

lukas.riha@mnisek.cz

318 541 910

739 735 447

 podatelna, ústředna

Jaroslava Holobradová

jaroslava.holobradova@mnisek.cz

318 541 911

adresa pro elektronické podání

e-podatelna@mnisek.cz

 

OKS

vedoucí odboru
kanceláře starosty

Mgr. Jaroslav Pešice

jaroslav.pesice@mnisek.cz

318 541 912

739 452 835

asistentka starostky

Jaroslava Svitálková

jaroslava.svitalkova@mnisek.cz

318 541 915

732 884 468

redaktor

Libor Kálmán

libor.kalman@mnisek.cz

318 541 919

605 064 921

městské kulturní středisko,

Barokní areál Skalka

Jana Dušková

jana.duskova@mnisek.cz

318 592 280

732 931 219

městská knihovna

Tereza Bauerová

knihovna@mnisek.cz

318 592 552

městská knihovna

Nikola Bláhová

knihovna@mnisek.cz

318 592 552

OSMI

vedoucí odboru správy majetku a investic

Bc. Bohumila Minaříková

bohumila.minarikova@mnisek.cz

318 541 914

739 452 836

vedoucí technického úseku

městský mobiliář

Mgr. Jaroslav Vyskočil

jaroslav.vyskocil@mnisek.cz

318 541 934

604 487 621

 silničně správní agenda, pronájmy,
hřbitovní agenda

Daniela Kukolová

daniela.kukolova@mnisek.cz

318 541 918

731 505 235

vodovody,kanalizace, věcná břemena,stanoviska do RM

Karla Koupá

karla.koupa@mnisek.cz

318 541 932

739 571 113

 investiční akce, projekty

Eva Mesteková

eva.mestekova@mnisek.cz

318 541 930

732 454 294

 investiční akce, projekty

Ladislava Soukupová

ladislava.soukupova@mnisek.cz

  318 541 930

 

SBĚRNÝ DVŮR

 

Zbyněk Uhlíř

sberny.dvur@mnisek.cz

318 541 920

731 410 209

FO

vedoucí finančního odboru

Olga Šibřinová

olga.sibrinova@mnisek.cz

318 541 928

734 500 444

 mzdová účtárna

Alena Pokorová

alena.pokorova@mnisek.cz

318 541 929

 finanční účtárna

Věra Gvozdková

vera.gvozdkova@mnisek.cz

318 541 935

 finanční účtárna

Ing. Miroslava Jelínková

miroslava.jelinkova@mnisek.cz

318 541 935

 pokladna

Růžena Horáková

ruzena.horakova@mnisek.cz

318 541 913

vedoucí stavebního úřadu
pro  k.ú. Mníšek pod Brdy

Bc. Lenka Hršelová

lenka.hrselova@mnisek.cz

318 541 921

605 374 415

referentka SÚ pro k.ú. Klínec, Bratřínov, Rymaně, Stříbrná  Lhota

Romana Rysová

romana.rysova@mnisek.cz

318 541 923

604 432 347

referentka SÚ pro k.ú. Bojanovice, Malá Lečice, Senešnice, Jíloviště, Trnová, Hvozdnice

Bc. Šárka Jochmanová

sarka.jochmanova@mnisek.cz

318 541 922

604 471 563

referent SÚ pro k.ú. Líšnice, Kytín, Zahořany

Iveta Čubová

iveta.cubova@mnisek.cz

318 541 936

604 470 274

referent SÚ pro k.ú. Řitka, Černolice, Čisovice

Pavla Balejová

pavla.balejova@mnisek.cz

318 541 925

731 657 553

stavební úřad – sekretariát

Vlasta Loudová

vlasta.loudova@mnisek.cz

318 541 924

stavební úřad – RÚIAN a statistika

Štěpánka Novotná

stepanka.novotna@mnisek.cz

318 541 926
stavební úřad

Miluše Ptáčková

miluse.ptackova@mnisek.cz

318 541 927

Městská police Mníšek pod Brdy

mestska.policie@mnisek.cz

hot-line

24 hodin

737 274 227

                          

 

Důležitá telefonní čísla

Tísňové volání

 • Jednotná tísňová linka                              112
 • Policie České republiky                             158
 • Hasiči                                                         150
 • Rychlá zdravotnická pomoc                       155

 

Poruchy, informace

 • Elektřina ČEZ                                           800 850 860
 • Elektřina RWE                                          800 113 355
 • Elektřina Bohemia                                    800 101 010
 • Plyn – porucha dodávky, únik plynu            1239
 • Popelnice - KOMWAG, a.s.                      236 040 000
 • Vodovody a kanalizace, 1. SčV, a.s.         840 111 322   + reklamační řád 1. SčV, a.s.
 • Veřejné osvětlení, ELTODO Citelum a.s.  800 101 109
 • O2 – poruchy                                             800 184 084
 • Poruchy Družstvo Eurosignal                     775 330 949
 • Dispečink Autobusy UHER                         318 590 513

 

Služby

 • PČR Mníšek pod Brdy                              974 882 720
                                                                    602 306 052
 • SDH Mníšek pod Brdy, velitel JSDHO       605 354 771
 • SDH Mníšek pod Brdy, velitel sboru          603 419 235
 • Česká pošta Mníšek pod Brdy                  954 225 210
 • Domov pro seniory Pod Skalkou               318 591 381
 • Úřad práce – Dobříš                                  950 156 204
 • Úřad práce – Praha západ                        950 152 111

 

Zdravotnické ordinace

 • MUDr. Romana Štěpánková, dětská         318 592 375
 • MUDr. Markéta Nováková, dětská            318 592 467
 • MUDr. Michal Pirunčík, praktická              318 592 575
 • MUDr. Hana Brichová, praktická               318 592 275
 • MUDr. Věra Maunová, stomatologická      318 592 180
 • MUDr. Michal Potůček, stomatologická     318 592 282
 • MUDr. Jana Staňková, gynekologická       318 592 355
 • MUDr. Jan Macko, stomatologická            318 592 369
 • MUDr. Vladimír Janeček, ortopedická        605 743 098

Mateřské a základní školy

 • Základní škola, Komenského 886             318 599 465
 • Základní škola, Komenského 420             318 592 254
 • Mateřská škola 9. května                          318 592 207
 • Mateřská škola Nová (Parník)                   318 592 513
 • Mateřská škola Nová (Eden)                    318 592 513