Navigace

Obsah

Stránka

ZŠ MNÍŠEK POD BRDY, KOMENSKÉHO 420 HLEDÁ UKLÍZEČKU

ZŠ MNÍŠEK POD BRDY, KOMENSKÉHO 420 HLEDÁ UKLÍZEČKUZŠ MNÍŠEK POD BRDY, KOMENSKÉHO 420, hledá uklízečku na 4 hodiny denně, nástup ihned. Kontaktujte prosím pí Danešovou na tel. 739 057 748.

17. 8. 2016

MČ Praha-Zbraslav hledá právníka / právničku

Městská část Praha–Zbraslav vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa právník / právnička Úřadu městské části Praha –Zbraslav.

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemnice Úřadu Městské části Praha-Zbraslav v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje dne 10.08.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

právník / právnička Úřadu městské části Praha-Zbraslav

zařazený do Odboru kancelář tajemníka

 

Druh – náplň práce: 
právník /právnička Úřadu městské části Praha-Zbraslav: příprava smluv v souvislosti s pronájmy a převody nemovitostí, realizace majetkových práv k nemovitostem městské části Praha -Zbraslav, vymáhání pohledávek městské části Praha-Zbraslav, kontrola návrhů usnesení, atp.

Místo výkonu práce:
Úřad městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav

Platové zařazení:
platová třida 11. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Předpokládaný termín nástupu:
od 1. 11. 2016, popřípadě dohodou

Pracovní úvazek:
celý pracovní úvazek na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 3 měsíce, s možností dočasně zkráceného pracovního úvazku

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

 • je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosáhla věku 18 let,
 • je způsobilá k právním úkonům,
 • je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o úřednících,
 • ovládá jednací jazyk,
 • splňuje další předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem.

 

Další požadavky pro toto výběrové řízení jsou:

 • vysokoškolské právní vzdělání v magisterském studijním programu, 
 • znalost zejména zákonů č. 89/2012 Sb., 131/2000 Sb., 137/2006 Sb., a dalších souvisejících,,
 • praxe v oblasti veřejné správy výhodou,
 • zkušenost v oblasti majetkoprávních sporů a vymáhání pohledávek výhodou,
 • zodpovědnost, flexibilita, samostatnost, analytické myšlení,
 • komunikační schopnosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu,
 • dobrá znalost práce na PC.

 

Uchazeč podá písemnou přihlášku (jako samostatný dokument), která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.

 

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

v případě občanů narozených před 1. prosincem 1971 dále:

 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,
 • ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.

 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte buď osobně do podatelny Úřadu městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, nebo poštou na adresu: Úřad městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, v zalepené obálce, označené slovy

„VŘ – právník / právnička OKT“

nejpozději do:

16. 9. 2016 do 13:00 hodin

 

Praha-Zbraslav dne: 11. 8.2016


Mgr. Hana Haubertová
tajemnice Úřadu městské části Praha-Zbraslav

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ve formátu PDF 

 


10. 8. 2016 Zobrazit méně

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK - SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

Tajemnice Úřadu Městské části Praha – Zbraslav v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje dne 18.07.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

4. 8. 2016 Zobrazit více

REFERENT ODBORU STAVEBNÍHO ÚŘADU MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČERNOŠICE

REFERENT ODBORU STAVEBNÍHO ÚŘADU MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČERNOŠICEMěsto Černošice vypisuje výběrové řízení na pozici referent Odboru stavební úřad Městského úřadu Černošice.

4. 8. 2016 Zobrazit více

UČITEL / UČITELKA PŘÍRODOPISU A ZEMĚPISU

ZŠ Třebotov hledá učitele / učitelku přírodopisu a zeměpisu.

13. 7. 2016 Zobrazit více

Rodinné centrum Essentia hledá pedagoga - průvodce dětí

Hlavní náplní práce v lesní mateřské školce Sedmikvítek v Mníšku pod Brdy je tvůrčí práce s dětmi ve věku 3-6 let.

28. 6. 2016 Zobrazit více

Řeznictví Procházka přijme prodavače/prodavačky

Možnost nástupu ihned (v prodejně v Mníšku pod Brdy), zaměstnanecké benefity, podrobnosti viz přiložený leták.

22. 6. 2016 Zobrazit více

Nabídka volných míst: Česká pošta

Volné pozice v Depu Rudná

17. 6. 2016 Zobrazit více

Nabídka brigád v Mníšku pod Brdy a okolí

Agentura Suzi s.r.o. nabízí brigády v Mníšku pod Brdy a okolí.

7. 6. 2016 Zobrazit více

KVALIFIKOVANÁ UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLKY

KVALIFIKOVANÁ UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLKYMateřská škola Mníšek pod Brdy, ul. 9. května 575 - staré sídliště, nabízí místo kvalifikované učitelky mateřské školy na částečný úvazek.
Nástup možný od 1. 9. 2016.
Další informace u ředitelky školy Bc. Marie Šretrové - 318 592 207 nebo na e-mailu: ms9kvetna@mnisek.cz.

26. 5. 2016

Stránka