Navigace

Obsah

Stránka

Varujeme před velmi vysokými teplotami a následnými bouřkami.

Varujeme před velmi vysokými teplotami a následnými bouřkami.V pondělí 31. 8. a v úterý 1. 9. očekáváme v polohách pod 600 m n.m. výskyt velmi vysokých a vysokých teplot, které se budou v celorepublikovém průměru pohybovat nejčastěji v intervalu 31 až 36 °C.

V průběhu úterních odpoledních hodin začne přecházet přes republiku od západu studená fronta. Na frontě a v bouřkách může docházet k přechodnému zesílení větru, jehož nárazy se budou pohybovat nejčastěji kolem 20 m/s (t.j. 72 km/h). V bouřkách se mohou objevit také lokální přívalové srážky s ojedinělými úhrny kolem 35 mm a v odpoledních a večerních hodinách i kroupy.

31. 8. 2015 Zobrazit více

Varování: VELMI VYDATNÝ DÉŠŤ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

Varování: VELMI VYDATNÝ DÉŠŤ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)Od pondělí 17.08.2015 14:00 do středy 19.08.2015 06:00

17. 8. 2015 Zobrazit více

Varování: Extrémně vysoké teploty a nebezpečí požárů

Varování: Extrémně vysoké teploty a nebezpečí požárůEXTRÉMNĚ VYSOKÉ TEPLOTY (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Praha do 600 m n.m.
Středočeský do 600 m n.m.
Liberecký:(CL,) do 600 m n.m.
Ústecký do 600 m n.m.
od pátku 14.08.2015 12:00 do pátku 14.08.2015 21:00
Na jev: VYSOKÉ NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Pro celou ČR
od pátku 14.08.2015 12:00 do odvolání

14. 8. 2015 Zobrazit více

Krizový štáb, složení ke dni 1.8.2015

Krizový štáb, složení ke dni 1.8.2015Kontakt na Krizový štáb:
Miloš Navrátil, 739 429 712, milos.navratil@mnisek.cz

1. 8. 2015 Zobrazit více

POZOR: Hejtman Středočeského kraje dnes, tj. 22.7.2015, vyhlásil tzv. období déletrvajícího sucha.

POZOR: Hejtman Středočeského kraje dnes, tj. 22.7.2015, vyhlásil tzv. období déletrvajícího sucha.Hejtman Středočeského kraje dnes, tj. 22.7.2015, vyhlásil tzv. období déletrvajícího sucha. Tímto vstupují v platnost předem definovaná opatření, omezení a povinnosti dle Nařízení Středočeského kraje č. 4/2010, čl. 2, odst. 2 (v příloze).

22. 7. 2015 Zobrazit více

VÝSTRAHA ČHMÚ - pozor na vysoké teploty, požáry a bouřky

Prosím, pomáhejte zejména dětem a seniorům.

21. 7. 2015 Zobrazit více

VÝSTRAHA ČHMÚ - pozor na vysoké teploty

VÝSTRAHA ČHMÚ - pozor na vysoké teplotyV nejbližších dnech hrozí vysoké teploty a nebezpečí požárů.

2. 7. 2015 Zobrazit více

NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ

NEBEZPEČÍ POŽÁRŮčtvrtka 04.06.2015 12:00 do neděle 07.06.2015 22:00

4. 6. 2015 Zobrazit více

VÝSTRAHA ČHMÚ: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)

VÝSTRAHA ČHMÚ: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ)pondělí 27.04.2015 od 14:00 do 23:00

27. 4. 2015 Zobrazit více

Pozor na ohlašovací povinnost při pálení - to platí i pro pořádání "čarodějnic"


Pozor na ohlašovací povinnost při pálení - to platí i pro pořádání "čarodějnic"

 

Rádi bychom Vás opět informovali o službě, kterou poskytuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje od dubna 2009 pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu - odkaz ZDE  (www.hzssck.cz). Tato služba je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby, které provádí spalování hořlavých látek ve smyslu zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Této služby mohou využít i fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování suchého nekontaminovaného rostlinného materiálu – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava.

Po aktivaci stránky HZS Středočeského kraje (viz. příloha), najdete v pravé části stránky  odkaz „Evidence pálení“, po jeho načtení se zobrazí formulář pro ohlašování pálení, který po vyplnění odešlete. Tím jste zaregistrovali Vaše pálení do programu evidence pálení a splnili svou ohlašovací povinnost v předmětné věci. Využití této služby očekáváme také při evidenci pálení ohňů u příležitosti pověstných „Čarodějnic“.

Zaevidování pálení pomocí této aplikace nezbavuje právnickou (podnikající fyzickou) osobu zákonné povinnosti stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS může tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat.

Doplňující legislativa:

Podle zákona o ovzduší (č. 86/2002 Sb.) jsou fyzické osoby povinny jako palivo pro ohniště, grily a krby používat pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, suché rostlinné materiály nebo plynné palivo, předepsané výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí
být kontaminovány chemickými látkami. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky pro spalování rostlinných materiálů nebo jejich spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jejich odstranění podle zvláštního právního předpisu. K tomuto se vyjadřuje
§ 3 odst. 5 zákona č 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

Dodržování této povinnosti dle § 3 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší kontrolují podle § 50 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší obecní úřady, na které se mohou občané obrátit
s podnětem, jestliže je tato povinnost porušována.

Dále je ve věci činný zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Pálení odpadu v otevřených ohništích upravuje zákon o ochraně ovzduší. Pokud
jde o odpad v obecné rovině, podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) jsou fyzické osoby povinny nakládat s odpadem podle systému stanoveného obcí. Obce musí zajistit
pro své obyvatele systém sběru nebezpečných odpadů a dle svých možností i třídění komunálního odpadu.

Citace ze zákona o požární ochraně:

Zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

Věříme, že tato ohlašovací služba přispěje k bezpečnému a kontrolovanému spalování hořlavých látek nejen na veřejných prostranstvích, ale i u Vás doma.

 

Miloš Navrátil, OKS, krizové řízení


24. 4. 2015 Zobrazit méně

Stránka