Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 38 ze dne 21. 10. 2019 - anonymizováno

usnesení ke stažení zde

 

Přítomni:         starostka:                              Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

                        místostarostka:                     Ing. Dana Dalešická

                        místostarosta:                       Ing. Radko Sáblík

                        radní                                      JUDr. Miroslav Vilimovský

                                                          

                        zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

           tajemnice:                             Věra Landová

 

Omluvena:      radní:                                     Mgr. Šárka Slavíková Klímová

 

 

  STAROSTKA  

 

Usnesení č. 1-38/2019

RM schvaluje program zasedání rady města č. 38 dne 21. 10. 2019.

PRO: 4           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-38/2019

RM schvaluje znění a uzavření Dohody o narovnání mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Pasáž Pražská, s.r.o., IČ 28913434.

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti – strpět umístění, vedení a přesah schodiště, mezi povinným Městem Mníšek pod Brdy a oprávněným, společností Pasáž Pražská, s.r.o., IČ 28913434.

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti – oprávnění umístit chodník, mezi povinnými společností Pasáž Pražská, s.r.o., IČ 28913434, panem A. K., bytem Mníšek pod Brdy, panem Š. Š., bytem Hostivice a oprávněným Městem Mníšek pod Brdy.

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zrušení věcného břemene chůze mezi Městem Mníšek pod Brdy, společností Pasáž Pražská, s.r.o., IČ 28913434 a společností Gastro City Group, s.r.o., IČ 03661237

RM pověřuje starostku města k podpisu všech výše uvedených smluv.

PRO: 4           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

  OSMI

 

Usnesení č. 3-38/2019

RM schvaluje zadání veřejné zakázky „Vodovodní řad – Rymaně II. část“, společnosti 1. SčV, a.s., o cenové nabídce 2.785.472,03 Kč s DPH a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

PRO: 4           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

 

Ing. Dana Dalešická                                                  Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

místostarostka                                                           starostka

Vyvěšeno: 29. 10. 2019

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět