Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení ze zasedání Rady města Mníšek pod Brdy č. 36 ze dne 8. 10. 2019

usnesení ke stažení zde

Přítomni:     starostka:                              Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

                     místostarostka:                      Ing. Dana Dalešická

                     radní:                                     Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                                                          

                     zapisovatelka:                      Jaroslava Svitálková

 

Omluveni:    místostarosta:                       Ing. Radko Sáblík

                     radní                                    JUDr. Miroslav Vilimovský

 

STAROSTKA

 

Usnesení č. 1-36/2019

RM schvaluje program zasedání rady města č. 36 dne 8. 10. 2019.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 2-36/2019

RM bere na vědomí Rozpočtový výhled Města Mníšek pod Brdy na období 2020 -2022).

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Usnesení č. 3-36/2019

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uskladnění zeminy mezi
manželi M.T. a E.T. a Městem Mníšek pod Brdy.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Jednání rady bylo v 9 hodin přerušeno.

Pokračování proběhlo od 15 hodin.

 

Přítomni:        starostka:                              Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

                        místostarostka:                     Ing. Dana Dalešická

                        místostarosta:                       Ing. Radko Sáblík

 

Omluveni:   

                        radní:                                     JUDr. Miroslav Vilimovský

                        radní:                                     Mgr. Šárka Slavíková Klímová

 

Usnesení č. 4-36/2019

RM souhlasí s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Provozovatel prodejny – trafiky včetně obsluhy veřejného WC“.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro posouzení
nabídek ve složení: Daniela Kukolová, Bc. Bohumila Minaříková, Ing. Dana Dalešická.

PRO: 3           PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

 

Ing. Dana Dalešická                                              Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

místostarostka                                                           starostka

Vyvěšeno: 10. 10. 2019

Zodpovídá: Mgr. Jaroslav Pešice

Zpět