Navigace

Obsah

Stránka

Výsledky rozdělení GRANTU 2010

Výsledky rozdělení GRANTU 2010 pro jednotlivé organizace pro rok 2010.

31. 3. 2010 Zobrazit více

VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ GRANT 2010 na rok 2010

Rada města Mníšek pod Brdy vyhlašuje na základě usnesení dne 11.11. 2009 témata pro poskytování finančních příspěvků města Mníšek pod Brdy na podporu aktivit občanů, zájmových s družení a spolků na území města v roce 2010 s termínem předkládání žádostí do 18.12. 2009.

12. 11. 2009 Zobrazit více

VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY NA ROK 2009

Rada města Mníšek pod Brdy vyhlašuje na základě usnesení dne 5.11. 2008 témata pro poskytování finančních příspěvků města Mníšek pod Brdy na podporu aktivit občanů, zájmových s družení a spolků na území města v roce 2009 s termínem předkládání žádostí do 19.12. 2008

Rada města Mníšek pod Brdy vyhlašuje na základě usnesení dne 5.11. 2008 témata pro poskytování finančních příspěvků města Mníšek pod Brdy na podporu aktivit občanů, zájmových s družení a spolků na území města v roce 2009 s termínem předkládání žádostí do 19.12. 2008

 
I . Oblast kultury:
1. umělecké projekty s divadelní, filmovou, hudební a výstavní tématikou,
2. projekty zaměřené na ediční činnost nekomerčního charakteru s obsahovou vazbou k městu,
3. projekty zaměřené na zlepšení životního prostředí a informovanosti obyvatel v této oblasti,
3. podpora činnosti spolků a sdružení,
4. investiční projekty
 
II. Oblast sportu:
1. podpora činnosti sportovních klubů,
2. podpora činnosti sportovních oddílů dětí a mládeže se sídlem na území města,
3. investiční projekty
 
 
Formuláře žádostí o finanční příspěvky na rok 2009 budou k dispozici:
·       na odboru kanceláře starosty, MÚ Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56
·       na finančním odboru, MÚ Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56
·       v podatelně MÚ Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56
·       ke stažení jako formuláře NA TOMTO MÍSTĚ, ve formátu PDF nebo jako formulář Wordu pro přímé vyplnění
 
 
ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÁ finančních prostředků města v rámci programu GRANT
 
ŽÁDOST O PODPORU ČINNOSTI KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH ORGANIZACÍ
 
ŽÁDOST O PODPORU ČINNOSTI SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ A KLUBŮ
 
ŽÁDOST O PODPORU NA REALIZACI INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


13. 11. 2008 Zobrazit méně

Grantová řízení města pro rok 2008

Poskytování finančních příspěvků Města Mníšek pod Brdy na podporu aktivit občanů, zájmových sdružení a spolků na území města v oblasti kultury, sportu a životního prostředí v roce 2008

24. 7. 2008 Zobrazit více

Stránka