Navigace

Obsah

Stránka

Vyhlášení 4 řízení na podporu sportovních a volnočasových nesportovních aktivit v roce 2020

Rada města Mníšek pod Brdy vyhlásila 4 řízení na poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Mníšek pod Brdy na podporu sportovních a volnočasových nesportovních aktivit v roce 2020.

11. 11. 2019 Zobrazit více

INFORMACE K PŘÍSPĚVKU NA ŠKOLNÉ V SOUKROMÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH 2019

Informace k tomu, jak požádat o příspěvek z rozpočtu města na školné v soukromých mateřských školách pro děti, které se nepodařilo umístit do městských školek.

30. 9. 2019 Zobrazit více

ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKŮ NA ČINNOST SPOLKŮ V ROCE 2019

Město podpořilo činnost spolků

7. 3. 2019 Zobrazit více

Finanční příspěvek z rozpočtu Města Mníšek pod Brdy 2019- vyhlášení

Město Mníšek pod Brdy vyhlašuje možnost podání žádosti o finanční příspěvek ze svého rozpočtu 2019

28. 11. 2018 Zobrazit více

Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města na podporu činnosti spolků

Zastupitelstvo města na svém zasedání 5.3.2018 schválilo rozdělení finančních prostředků na podporu činnosti spolků.

Tabulka obsahuje úspěšné žadatele, kteří obdrží podporu pro rok 2018. Pro administraci příspěvků se obraťte na finanční odbor Města Mníšek pod Brdy.

27. 3. 2018 Zobrazit více

Finanční příspěvek z rozpočtu Města Mníšek pod Brdy 2018 - vyhlášení

Město Mníšek pod Brdy vyhlašuje možnost podání žádosti o finanční příspěvek ze svého rozpočtu 2018.

1. 11. 2017 Zobrazit více

Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města na podporu činnosti spolků

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 1. 3. 2017 přijalo usnesení, kterým schválilo nejen rozpočet města, ale také rozdělení finančních prostředků na podporu činnosti spolků.

1. 11. 2017 Zobrazit více

Finanční příspěvek z rozpočtu Města Mníšek pod Brdy 2017 - vyhlášení

Město Mníšek pod Brdy vyhlašuje možnost podání žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu Města Mníšek pod Brdy 2017. Termín pro podání žádosti je do 31. ledna 2017.

8. 12. 2016 Zobrazit více

Vyhlášení výsledků grantového programu Města Mníšek pod Brdy - GRANT 2016

Vyhlášení výsledků grantového programu Města Mníšek pod Brdy - GRANT 2016Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy dne 29.3.2016 schválilo rozdělení finančních prostředků v programu GRANT 2016.

30. 3. 2016 Zobrazit více

VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ GRANT 2016

VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ GRANT 2016Rada města Mníšek pod Brdy vyhlašuje témata pro poskytování finančních příspěvků Města Mníšek pod Brdy na podporu aktivit občanů, zájmových s družení a spolků na území města v roce 2016. Žádosti o grant je možné podávat v termínu do 18.12.2015.
Vážené spolky,
sportovní a kulturní organizace,
 
Rada města Mníšek pod Brdy vyhlašuje témata pro poskytování finančních příspěvků Města Mníšek pod Brdy na podporu aktivit občanů, zájmových s družení a spolků na území města v roce 2016 s termínem předkládání žádostí do 18.12.2015.

I . Oblast kultury:
1. umělecké projekty s divadelní, filmovou, hudební a výstavní tématikou,
2. projekty podporující neprofesionální uměleckou činnost,
3. projekty zaměřené na ediční činnost nekomerčního charakteru s obsahovou vazbou k městu,
4. veřejně prospěšné projekty,


II. Oblast sportu:
1. podpora činnosti sportovních klubů,
2. podpora činnosti sportovních oddílů dětí a mládeže se sídlem na území města.


III. Zájmové spolky a sdružení:
Podpora činnosti těchto subjektů.


Formuláře žádostí o finanční příspěvky na rok 2016 budou k dispozici:


• na odboru kanceláře starosty, MÚ Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56
• na finančním odboru, MÚ Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56
• ke stažení jako formuláře na www.mnisek.cz (níže v textu tohoto článku)

Termín odevzdání žádosti: DO 18.12.2015.


Podklady a formuláře ke stažení:

ZÁSADY pro poskytování finančních prostředků města v programu GRANT 2016

ŽÁDOST o podporu činnosti kulturních a společenských organizací

ŽÁDOST o podporu činnosti sportovních oddílů a klubů

ŽÁDOST o podporu na realizaci investičních projektů


1. 12. 2015 Zobrazit méně

Stránka