Navigace

Obsah

Stránka

Archiv

Pravidla pro bezplatnou prezentaci všem volebním stranám ve Zpravodaji městečka pod Skalkou, č. 230 a internetových stránkách www.mnisek.cz/volby


Znak městaRada města Mníšek pod Brdy

na svém zasedání dne 16. 7. 2014 přijala usnesení č. 6-086/2014,
kterým schválila


Pravidla pro bezplatnou prezentaci všem volebním stranám ve Zpravodaji městečka pod Skalkou, č. 230 a internetových stránkách www.mnisek.cz/volby

Vzhledem k blížícímu se datu konání voleb do zastupitelstva města schválila rada města tato níže uvedená pravidla k prezentaci jednotlivých volebních stran, kandidujících do zastupitelstva města Mníšek pod Brdy. Pravidla, doporučená Redakční radou zpravodaje městečka pod Skalkou, slouží k zajištění možnosti stranám prezentovat se za předem připravených a přijatých podmínek tak, aby byla zachována pluralita a rovnost.

 

 1. Zpravodaj městečka pod Skalkou

 

 1. Každá zaregistrovaná volební strana bude mít umožněno prezentovat své promo ve zpravodaji města č. 230, který vyjde na přelomu září a října 2014, a to formou neplacené inzerce (PR).
 2. Velikost inzerátu je stanovena na ½ strany, přesněji 190 x 130 mm, tedy cca A5 (na šíři strany).
 3. Data budou volebními stranami dodána ve formátu PDF, rozlišení minimálně 300 dpi.
 4. Data budou doručena na adresu zpravodaj@mnisek.cz nebo osobně přes podatelnu města na nosiči, označeném názvem volební strany.
 5. Termín odevzdání podkladů pro tisk je nejpozději do středy 3. 9. 2014 do 18:00 hodin, tedy do doby uzávěrky zpravodaje č. 230, které vyjde na konci září 2014.
 6. Inzeráty volebních stran budou zveřejněny postupně za sebou tak, jak bude odpovídat vylosovaným pořadovým číslům jednotlivých kandidátek.
 7. Za obsahovou stránku, formu a uvedené zdroje, jakož i za užitá autorská díla třetích osob a použité duševní vlastnictví bude odpovídat ta každá volební strana, která podklady s promo doručí.
 8. Inzeráty nebudou nijak upravovány a nebude do nich nijak zasahováno.

 

 1. Internetová stránka Města Mníšek pod Brdy (www.mnisek.cz)

 

 1. Každá zaregistrovaná volební strana bude mít umožněno prezentovat své promo na internetových stránkách Města Mníšek pod brdy, URL www.mnisek.cz/volby.
 2. Zveřejněn bude název volební strany s již vylosovaným pořadovým číslem a odkazem na jejich vlastní elektronické prezentace (weby, FB, případně jiné)
 3. Odkaz bude proveden formou hypertextových odkazů (linků).
 4. Linky na prezentační materiály budou vkládány tak, jak budou stranami doručovány, počínaje dnem středa 3. 9. 2014.
 5. Za obsahovou stránku, formu a uvedené zdroje, jakož i za užitá autorská díla třetích osob a použité duševní vlastnictví bude odpovídat ta každá volební strana, která podklady s promo doručí.
 6. Prezentace nebudou nijak upravovány a nebude do nich nijak zasahováno.

 

       V Mníšku pod Brdy, dne 16. 7. 2014                             Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.


, 22. 7. 2014 Zobrazit méně
Archiv

Stránka